نوشته‌ها

این الگوریتم همانطور که از اسمش پیداست یک الگوریتم هشینگ است و مد نظر باید داشته باشیم که هشینگ از رمزنگاری متفاوت است،

ادامه مطلب …