نوشته‌ها

آموزش ویدیویی راه اندازی Primary, Secondary and Stub DNS Zone

مضمون این ویدیو آموزش ناحیه بندی در شبکه های مایکروسافتی می باشد.

نمایی از صفحه مدیریت Microsoft Server 2019 DNS Management را در عکس زیر مشاهده مینمایید.

Microsoft DNS